Wat doen wij?

Natuurlijk is het goed om te weten wat we doen en wat je van ons mag verwachten.

Daarom leggen we uit hoe we te werk gaan:

Intake

Na je aanmelding voor ondersteuning plannen we een afspraak voor een intake gesprek onder het genot van een kop koffie of thee.

Tijdens dit gesprek geven we je alle ruimte om je verhaal te doen en bieden wij vooral een luisterend oor. We maken aantekeningen om je situatie in kaart te brengen en wat er volgens jou nodig is om de situatie te verbeteren.

Afhankelijk van je situatie (OTS, UHP, voogdijmaatregel of nog vrijwillig kader) vragen we je om bepaalde documenten mee te brengen naar deze afspraak, zodat we kunnen starten met een dossieranalyse. 

Dossieranalyse

Na de intake en ontvangst van de gevraagde documenten starten we met een dossieranalyse.

We bestuderen de documenten en maken hier een analyse van.

Dit is nodig om de visie van de hulpverlening in kaart te brengen en wat de gestelde doelen zijn. Dan hebben we een goed beeld waarover partijen het wel of niet eens zijn en hoe de samenwerking is (gegaan).

Analyse bespreken en doelen opstellen

Na onze analyse maken we een afspraak om samen de analyse door te nemen.

We willen graag met je bespreken of onze bevindingen kloppen en dieper ingaan op de overeenkomsten en verschillen in visie of aanpak.

Daarnaast gaan we samen beginnen met het stellen van doelen: Wat is jouw doel en wat is er nodig om deze doelen te halen? Wat kunnen wij hierin betekenen? Is de hulp die nu betrokken is voldoende of moet er iets in veranderen?

Plan van aanpak

Nu wij weten wat je doelen zijn en wat jij denkt dat nodig is gaan wij aan de slag met een plan van aanpak. We werken volgens meerdere bewezen methodieken die we toepassen op je situatie. We gaan samen met je aan de slag om je doelen goed te formuleren en de route naar je doelen toe op te stellen, zodat we een gerichte aanpak krijgen waar we samen aan gaan werken.

Hulpaanbod

Alle afspraken en doelen die we nu samen hebben opgesteld zetten we in een hulpaanbod.

Hierin wordt alles vastgelegd en worden evaluatiemomenten ingepland om te waarborgen of we doelen hebben gehaald, doelen zijn veranderd en/of we de juiste koers volgen.

Als je het eens bent met het hulpaanbod wordt deze door jou ondertekend en gaan we starten met het traject!