Bijstand In Jeugdzorg voldoet aan de AVG!

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze EU-verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in alle EU-landen. In Nederland wordt de AVG gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze EU-verordening geldt wereldwijd voor alle organisaties en ondernemingen die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van EU-burgers.

 

Wat wil dit zeggen? Dat er zeer zorgvuldig om gegaan moet worden met persoonlijke gegevens! Dit kan je naam, adres, woonplaats of geboortedatum zijn, maar denk ook aan je BSN-nummer, politieke voorkeur, medische gegevens en nog meer gegevens die je niet zomaar wil delen.

Bijstand In Jeugdzorg vindt het erg belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens om wordt gegaan! Daarom hebben we ook een toetsing laten afleggen bij het AVG ok stappenplan! KLIK OP HET AVG OK LOGO  om de verklaring in te zien dat aan Bijstand In Jeugdzorg is uitgereikt!

Op deze wijze kunnen wij u trots mededelen dat uw gegevens conform de AVG wetgeving worden verwerkt!